వె మాహి Ve Maahi Lyrics Meaning in Telugu

Rate this post

Ve Maahi Lyrics from Kesari is a brand-new Hindi song featuring Arijit Singh and Asees Kaur. వె మాహి Ve Maahi Lyrics Meaning in Telugu. Akshay Kumar and Parineeti Chopra are featured in this endearing romantic duet. Tanishk Bagchi wrote the words for the song “Ve Maahi,” and she also composed the music. Anurag Singh directed the music video.


Ve Maahi Lyrics Meaning in Telugu

Meaning line by line

LyricsMeaning
ఓ మాహి వె, ఓ మాహి వెఓ మహి వే, ఓ మహి వే
మాహి మైను చ్చడియో నమహి నన్ను దాచలేదు
కె తేరే బిన్ దిల్ నాభిలో లగ్నకే తేరే బిన్ దిల్ నహియో లగ్నా
జితే వి టు చలన ఏనువ్వు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి
మాహి మెయిన్ తేరే పిచ్చే పిచ్చే చలనమహి నేను నిన్ను అనుసరిస్తున్నాను
టు జీ స్ఖది నహి మెయిన్ జీ సకదా నహినువ్వు బ్రతకలేను నేను బ్రతకలేను
కోయి దుసారి మెయిన్ శార్దన్ వి రఖ్డా నహినేను షరతులు పెట్టలేదు
క్యా తేరే బాజా మేరనువ్వు లేకుండా నాది ఏమిటి
సచియం మొహబ్బతం వెసచిన్ మొహబ్బతీన్ వె
ఓ మాహి కైతే హోరు నాభిలో మిల్నఓ మహి మరెక్కడా కనిపించదు
హోరు నాభిలో మిల్నఇంకేమీ పొందవద్దు
జితే వి టు చలియా హాన్మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా, అవును
మాహి మెయిన్ తేరే పిచ్చే పిచ్చే చలనమహి నేను నిన్ను అనుసరిస్తున్నాను
పిచ్చే పిచ్చే చలియావెనుకను అనుసరించండి
ఓ మాహి వె, ఓ మాహి వెఓ మహి వే, ఓ మహి వే
దిల్ విచ్ తేరే యాత్ర మైను రెహాన్ డేనా మిత్రమా నీ హృదయంలో నేను ఉండనివ్వండి
ఆంఖోన్ సి ఎహ్ ఆంఖోన్ వాలి గాల్ కేహన్ డేమీరు ఈ కంటికి కంటికి ఎక్కడ మాట్లాడతారు?
దిల్ విచ్ తేరే యాత్ర మైను రెహాన్ డేనా మిత్రమా నీ హృదయంలో నేను ఉండనివ్వండి
ఆంఖోన్ సి ఎహ్ ఆంఖోన్ వాలి గాల్ కేహన్ డేమీరు ఈ కంటికి కంటికి ఎక్కడ మాట్లాడతారు?
ధడ్కన్ దిల్ డి ఏ తాను పీహెచ్చనేగుండె చప్పుడు మీదే గుర్తించాలి
టు మేర హాయ్ మెయిన్ హుం తేరినువ్వు నావి, నేను నీది
రాబ్ బి ఎహ్ జాన్ఇది దేవునికి కూడా తెలుసు
టు రెహ్ స్ఖది నహి మెయిన్ రెహ్ సకదా నహినువ్వు ఉండలేవు నేను ఉండలేను
తేరే బిన్ యాత్ర ఆర్ కిత్తే తాకడా నహిమీరు లేకుండా, మిత్రమా, మరొక ముక్క లేదు
క్యా తేరే బాజా మేరనువ్వు లేకుండా నాది ఏమిటి
రంగ్ తేరా ఛాదేయ ఏరంగు మీదే
కె హున్ కోయి రంగ్ నాభిలో చదనఇప్పుడు పెయింట్ లేదు
రంగ్ నాభిలో ఛాదేయనేను దానిని పెయింట్ కూడా చేయలేదు
జితే వి టు చలియా హాన్మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా, అవును
మాహి మెయిన్ తేరే పిచ్చే పిచ్చే చలనమహి నేను నిన్ను అనుసరిస్తున్నాను
పిచ్చే పిచ్చే చలియావెనుకను అనుసరించండి
మాహి మైను చ్చడియో నమహి నన్ను దాచలేదు
కె తేరే బిన్ దిల్ నాభిలో లగ్నకే తేరే బిన్ దిల్ నహియో లగ్నా
జితే వి టు చలన ఏనువ్వు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి
మాహి మెయిన్ తేరే పిచ్చే పిచ్చే చలనమహి నేను నిన్ను అనుసరిస్తున్నాను
మాహి మైను చ్చడియో నమహి నన్ను దాచలేదు
కె తేరే బిన్ దిల్ నాభిలో లగ్నకే తేరే బిన్ దిల్ నహియో లగ్నా
జితే వి టు చలన ఏనువ్వు ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి
మాహి మెయిన్ తేరే పిచ్చే పిచ్చే చలనమహి నేను నిన్ను అనుసరిస్తున్నాను

Summary

“ఓ మాహి వే” పాట ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి కోసం గాఢమైన ప్రేమ మరియు కోరికను వ్యక్తపరుస్తుంది. ప్రేమికుడి నుండి విడిపోవడం వల్ల కలిగే భావోద్వేగ ప్రభావాన్ని సాహిత్యం తెలియజేస్తుంది. గాయకుడు ప్రియమైన వ్యక్తి లేకుండా జీవితం అసంపూర్ణంగా భావిస్తాడు మరియు వారు ఎక్కడికి వెళ్లినా వారిని అనుసరిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు. “మాహి మైను ఛదేయో నా” అనే పదే పదే పల్లవి భాగస్వామిని విడిచిపెట్టకూడదనే కోరికను నొక్కి చెబుతుంది. ప్రేమ, అనుబంధం, ఎడబాటు వేదన వంటి భావాలను సాహిత్యంలో అందంగా చిత్రించారు. మొత్తంమీద, ఇది శృంగార భావోద్వేగాల హృదయపూర్వక వ్యక్తీకరణ.

Ve Maahi Details

Song:Ve Maahi
Movie:Kesari
Cast:Akshay Kumar, Parineeti Chopra
Singer:Arijit SinghAsees Kaur
Lyrics:Tanishk Bagchi
Music:Tanishk Bagchi
Label:Zee Music Company

Ve Maahi Video Song

Who is the Singer of Ve Maahi Song

Who is the Writer of Ve Maahi Song

Who are casted in Ve Maahi Song

Swang Lyrics - Rae Sremmurd

Swang Lyrics – Rae Sremmurd

Swang Lyrics Details Artist: Rae SremmurdAlbum: SremmLife 2Released: 2017Genre: Hip-hop,rap Swang Lyrics Um, it’s nastyUh,…

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top