ਵੇ ਮਾਹੀ Ve Maahi Lyrics In Punjabi

Rate this post

Ve Maahi Lyrics from Kesari is a brand-new Hindi song featuring Arijit Singh and Asees Kaur. ਵੇ ਮਾਹੀ Ve Maahi Lyrics In Punjabi. Akshay Kumar and Parineeti Chopra are featured in this endearing romantic duet. Tanishk Bagchi wrote the words for the song “Ve Maahi,” and she also composed the music. Anurag Singh directed the music video.

Ve Maahi Lyrics In Punjabi

ਓ ਮਾਹੀ ਵੇ, ਓ ਮਾਹੀ ਵੇ

ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਡਿਯੋ ਨਾ
ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲੱਗਣਾ
ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਣਾ ਆਏ
ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਲਣਾ

ਤੂੰ ਜੀ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ
ਕੋਇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ
ਕਯਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਮੇਰਾ

ਸੱਚੀਆਂ ਮੋਹੱਬਤੇਂ ਵੇ
ਓ ਮਾਹੀ ਕਿਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਓ ਮਿਲਣਾ
ਹੋਰ ਨਹੀਓ ਮਿਲਣਾ

ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ
ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਲਣਾ
ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਿਆ

ਓ ਮਾਹੀ ਵੇ, ਓ ਮਾਹੀ ਵੇ

ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਇਹ ਆਂਖੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੇਹਨ ਦੇ
ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ
ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਇਹ ਆਂਖੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੇਹਨ ਦੇ

ਧੜਕਣ ਦਿਲ ਦੀ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੂਨ ਤੇਰੀ
ਰੱਬ ਭੀ ਇਹ ਜਾਣੇ

ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ
ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਯਾਰ ਔਰ ਕਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਕਯਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਮੇਰਾ

ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਏ
ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਇ ਰੰਗ ਨਹੀਓ ਚੜ੍ਹਨਾ
ਰੰਗ ਨਹੀਓ ਚੜ੍ਹਿਆ

ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ
ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਲਣਾ
ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਿਆ

ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਡਿਯੋ ਨਾ
ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲੱਗਣਾ
ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਣਾ ਆਏ
ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਲਣਾ

ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਡਿਯੋ ਨਾ
ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲੱਗਣਾ
ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਣਾ ਆਏ
ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਲਣਾ

Ve Maahi Lyrics Meaning in Punjabi

Meaning line by line

LyricsMeaning
ਓ ਮਾਹੀ ਵੇ, ਓ ਮਾਹੀ ਵੇਓ ਮਾਹੀ ਵੇ, ਓ ਮਾਹੀ ਵੇ
ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਡਿਯੋ ਨਾਮਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ
ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲੱਗਣਾਕੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲਗਨਾ
ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਣਾ ਆਏਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਲਣਾਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ
ਤੂੰ ਜੀ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ
ਕੋਇ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ
ਕਯਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਮੇਰਾਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ
ਸੱਚੀਆਂ ਮੋਹੱਬਤੇਂ ਵੇਸਚਿਨ ਮੁਹੱਬਤੇਂ ਵੀ
ਓ ਮਾਹੀ ਕਿਥੇ ਹੋਰ ਨਹੀਓ ਮਿਲਣਾਓ ਮਾਹੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ
ਹੋਰ ਨਹੀਓ ਮਿਲਣਾਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ
ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ
ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਲਣਾਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ
ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਿਆਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਓ ਮਾਹੀ ਵੇ, ਓ ਮਾਹੀ ਵੇਓ ਮਾਹੀ ਵੇ, ਓ ਮਾਹੀ ਵੇ
ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ
ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਇਹ ਆਂਖੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੇਹਨ ਦੇਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਖ-ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ
ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਇਹ ਆਂਖੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੇਹਨ ਦੇਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਖ-ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਧੜਕਣ ਦਿਲ ਦੀ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੂਨ ਤੇਰੀਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਰੱਬ ਭੀ ਇਹ ਜਾਣੇਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ
ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਯਾਰ ਔਰ ਕਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ
ਕਯਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਮੇਰਾਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ
ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਏਰੰਗ ਤੇਰਾ ਹੈ
ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਇ ਰੰਗ ਨਹੀਓ ਚੜ੍ਹਨਾਕਿ ਹੁਣ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਰੰਗ ਨਹੀਓ ਚੜ੍ਹਿਆਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ
ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਲਣਾਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ
ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚੱਲਿਆਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਡਿਯੋ ਨਾਮਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ
ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲੱਗਣਾਕੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲਗਨਾ
ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਣਾ ਆਏਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਲਣਾਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ
ਮਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛਾਡਿਯੋ ਨਾਮਾਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ
ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲੱਗਣਾਕੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਦਿਲ ਨਹੀਓ ਲਗਨਾ
ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਣਾ ਆਏਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਚਲਣਾਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ

Summary

ਗੀਤ “ਓ ਮਾਹੀ ਵੇ” ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੂਜੇ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਮਾਹਿ ਮੈਨੁ ਛਾਡਿਓ ਨਾ” ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

Ve Maahi Details

Song:Ve Maahi
Movie:Kesari
Cast:Akshay Kumar, Parineeti Chopra
Singer:Arijit SinghAsees Kaur
Lyrics:Tanishk Bagchi
Music:Tanishk Bagchi
Label:Zee Music Company

Ve Maahi Video Song

Who is the Singer of Ve Maahi Song

Who is the Writer of Ve Maahi Song

Who are casted in Ve Maahi Song

Swang Lyrics - Rae Sremmurd

Swang Lyrics – Rae Sremmurd

Swang Lyrics Details Artist: Rae SremmurdAlbum: SremmLife 2Released: 2017Genre: Hip-hop,rap Swang Lyrics Um, it’s nastyUh,…

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top