જય હો Jai Ho Lyrics Meaning in Gujarati – Slumdog Millionaire

Rate this post

જય હો Jai Ho Lyrics Meaning in Gujarati – Slumdog Millionaire. One of the most popular Hindi songs is “Jai Ho” with lyrics from Slumdog Millionaire, sung by A R Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi, Mahalakshmi Iyer, and Vijay Prakash. . Anil Kapoor, Irrfan Khan, Dev Patel, and Freida Pinto are featured in this inspirational song. The song “Jai Ho” features lyrics written by Gulzar and Tanvi, music composed by A R Rahman, and a video directed by Danny Boyle.

Jai Ho Lyrics Meaning in Gujarati

Meaning/Translation line by line

LyricsMeaning
જય હો જય હોકરા કરા
જય હો જય હોકરા કરા
આજ આજ જીંદ-એ-શામિયાને કે તાલેઆવો આવો જીંદ-એ-શામિયાની વાર્તાઓ
આજ જરીવાલે નિલે આસમાન કે તાલેઆવો, બ્રોકેડ વાદળી આકાશ પૂંછડીઓ
જય હો જય હોકરા કરા
આજ આજ જીંદ-એ-શામિયાને કે તાલેઆવો આવો જીંદ-એ-શામિયાની વાર્તાઓ
આજ જરીવાલે નિલે આસમાન કે તાલેઆવો, બ્રોકેડ વાદળી આકાશ પૂંછડીઓ
જય હો જય હોકરા કરા
જય હો જય હો જય હો જય હોજય હો જય હો જય હો જય હો
જય હો જય હો જય હો જય હોજય હો જય હો જય હો જય હો
લેટ્ટી રત્તી સછી મૈનેહું ખૂબ જ સત્યવાદી રહ્યો છું
જાણ ગવાયી હૈમારું જીવન જતું રહ્યું
નાચ નાચ કોયલોન પેકોલસા પર નૃત્ય કરો
રાત બિતાયી હૈરાત વિતાવી
અંખિયોન કી નીંદઆંખોની ઊંઘ
મૈને ફૂકોન સે ઉંડા ડીમેં તેને ઉડાવી દીધું
જીન્ન જીન્ન તારે મૈનેજીન જીન તારે મને
ગલી જલાયી હૈઆંગળી બળી ગઈ છે
આયે આજ આજ જીંદ-એ-શામિયાને કે તાલેઆવો આવો જીંદ-એ-શામિયાની વાર્તાઓ
આજ જરીવાલે નિલે આસમાન કે તાલેઆવો, બ્રોકેડ વાદળી આકાશ પૂંછડીઓ
જય હોવિજયી બનો
જય હો કામ-એ-દિલજય હો કામ-એ-દિલ
જય હો હાલ-એ-દિલજય હો હાલ-એ-દિલ
જય હો બેખુદીકરા મૂર્ખતા
બૈલ બૈલબુલા બુલા
હોરા કૉંમીંગો તું બૈલ પર હોયઅહોરા કામિગો તુ બૈલા પરા હોય
પોર નૂએસ્ટ્રો દિયા દે મોવિદાસપોર નુએસ્ટ્રો દિયા દે મોવિદાસ
લોસ પ્રોબ્લેમસ લોસ ક્યુએ સીનલોસ પ્રોબ્લેમ્સ લોસ સીન્સ
સલ્યૂડ! બૈલ બૈલસલામ! બુલા બુલા
જય હો જય હો જય હો જય હોજય હો જય હો જય હો જય હો
જય હો જય હો જય હો જય હોજય હો જય હો જય હો જય હો
ચાખ લે હા ચાખ લેતેનો સ્વાદ લો હા તેનો સ્વાદ લો
યેહ રાત શેઢ હૈ ચાખ લેઆ રાત મધ છે, તેનો સ્વાદ માણો
રાખ લે હા દિલ હૈહા હૃદય રાખો
દિલ આખિરી હદ્દ હૈ રાખ લેહૃદય છેલ્લી મર્યાદા છે, તેને રાખો
કાલા કાલા કાજલ તેરાકલા કલા કાજલ તેરા
કોયી કાલા જાદુ હૈ નાકળાનો કોઈ જાદુ તો છે ને
કાલા કાલા કાજલ તેરાકલા કલા કાજલ તેરા
કોયી કાલા જાદુ હૈ નાકળાનો કોઈ જાદુ તો છે ને
આજ આજ જીંદ-એ-શામિયાને કે તાલેઆવો આવો જીંદ-એ-શામિયાની વાર્તાઓ
આજ જરીવાલે નિલે આસમાન કે તાલેઆવો, બ્રોકેડ વાદળી આકાશ પૂંછડીઓ
જય હો જય હોકરા કરા
જય હો જય હો જય હો જય હોજય હો જય હો જય હો જય હો
જય હો જય હો જય હો જય હોજય હો જય હો જય હો જય હો
કબ સે હા કબ સેક્યારે હા ક્યારે થી
જો લાબબ પે રુકી હૈ કહે દેજે તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે, તે કહો.
કહ દે હા કહે દેહા કહો હા કહો
અબ આંખ ઝૂંકી હૈ કહે દેહવે મારી આંખો બંધ છે, મને કહો
ઐસી કૈસી રૌશન આંખેયનકેવા પ્રકારની તેજસ્વી આંખો
રૌશન દોનો ભીગે હૈ ક્યાંરોશન બંને ભીના છે?
આજ આજ જીંદ-એ-શામિયાને કે તાલેઆવો આવો જીંદ-એ-શામિયાની વાર્તાઓ
આજ જરીવાલે નિલે આસમાન કે તાલેઆવો, બ્રોકેડ વાદળી આકાશ પૂંછડીઓ
જય હોવિજયી બનો
જય હો કામ-એ-દિલજય હો કામ-એ-દિલ
જય હો હાલ-એ-દિલજય હો હાલ-એ-દિલ
જય હો બેખુદીકરા મૂર્ખતા
જય હો બૈલ બૈલજય હો બૈલા બૈલા
જય હો બૈલ બૈલજય હો બૈલા બૈલા
જય હો બૈલ બૈલજય હો બૈલા બૈલા
જય હોવિજયી બનો

Summary

“જય હો” ગીત એ વિજય, એકતા અને આનંદની ઉજવણી છે. ગીતો વિજયની ભાવના વ્યક્ત કરે છે અને લોકોને એકસાથે આવવા અને જીવનની ઉજવણી કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે. પુનરાવર્તિત વાક્ય “જય હો” અંગ્રેજીમાં “લેટ ધેર બી વિજય” અથવા “હેઇલ” માં ભાષાંતર કરે છે, અને તે હકારાત્મક ઊર્જા અને ઉત્સાહની શક્તિશાળી અભિવ્યક્તિ છે. ગીતોમાં નૃત્યના ઘટકોનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે લોકોને ઉજવણીમાં જોડાવા અને રંગબેરંગી છત્રો અને વાદળી આકાશની નીચે નૃત્ય કરવા વિનંતી કરે છે. એકંદરે, ગીત સુખ, વિજય અને એકતાનું ગીત છે.

Jai Ho Song Details

Song:Jai Ho
Movie:Slumdog Millionaire
Cast:Dev Patel, Freida Pinto, Irrfan Khan, Anil Kapoor
Singer:A.R. Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi, Mahalakshmi Iyer, Vijay Prakash
Lyrics:Gulzar, Tanvi
Music:A.R. Rahman
LabelT-Series

Jai Ho Video Song

Who is the writer of Jai Ho Song

Jai Ho Song in From which Movie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top