ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த் Aarambh Hai Prachand Lyrics in Tamil

Rate this post

ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த் Aarambh Hai Prachand Lyrics in Tamil. Aarambh Hai Prachand Lyrics written by Piyush Mishra. Prachand Aarambh Hai Ya Gulaal is a brand-new Hindi song sung by Piyush Mishra. Kay Kay Menon, Mahi Gill, and Abhimanyu Singh are featured in this song. The words to the song Aarambh Hai Prachand were written by Piyush Mishra, who also composed the music. Anurag Kashyap directed the music video.

Aarambh Hai Prachand Lyrics in Tamil

ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்
போலே மாஸ்டகோன் கே ஜிஹூன்ட்
ராஜ் ஜுங் கி கடி கி
தும் குஹார் டூ

ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்
போலே மாஸ்டகோன் கே ஜிஹூன்ட்
ராஜ் ஜுங் கி கடி கி
தும் குஹார் டூ

ஆன் பான் ஷான் யா கி
ஜான் க ஹோ டான்
ராஜ் ஏக் தனுஷ் கே பான் பெ
உடையார் டூ

ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்
போலே மாஸ்டகோன் கே ஜிஹூன்ட்
ராஜ் ஜுங் கி கடி கி
தும் குஹார் டூ

ஆன் பான் ஷான் யா கி
ஜான் க ஹோ டான்
ராஜ் ஏக் தனுஷ் கே பான் பெ
உடையார் டூ

ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்

மன்ன கரே சோ பிரான் டே
ஜோ மன்ன கரே சோ பிரான் லே
வஹி டொஹ் ஏக் சர்வசக்திமான் ஹை

மன்ன கரே சோ பிரான் டே
ஜோ மன்ன கரே சோ பிரான் லே
வஹி டொஹ் ஏக் சர்வசக்திமான் ஹை

கிருஷ்ணா கி புகார் ஹை
ஏஹ் பாகவத க சார் ஹை
கி யுத்த் ஹாய் வீர் க பிரமாண ஹை

கௌரவ்வ் கி பீட் ஹோ யா
பாண்டவோ க நீட் ஹோ
ஜோ லைட் சக ஹை
ஒத்தி டொஹ் மஹான் ஹை

ஜீத் கி ஹவாஸ் நஹி
கிசு பெ கோயி வாஷ் நஹி
கிய ஜின்டாகி ஹை
தொக்கறேன் பெ மார் டூ

மௌத் அன்ட் ஹை நஹி
டொஹ் மௌத் சே பி கியூன் ட்ரெயின்
ஏஹ் ஜாகே ஆஸ்மான் மெய்ன் டஹாட் டூ

ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்
போலே மாஸ்டகோன் கே ஜிஹூன்ட்
ராஜ் ஜுங் கி கடி கி
தும் குஹார் டூ

ஆன் பான் ஷான் யா கி
ஜான் க ஹோ டான்
ராஜ் ஏக் தனுஷ் கே பான் பெ
உடையார் டூ

ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்

ஹோ தயா க பாவ்
யா கி சாதுர்ய க சுனாப
யா கி ஹார் க ஒஹ் கஅப்
தும் ஏஹ் சொச்ச லோ

ஹோ தயா க பாவ்
யா கி சாதுர்ய க சுனாப
யா கி ஹார் க ஒஹ் கஅப்
தும் ஏஹ் சொச்ச லோ

யா கி பூரி பால் பர
ஜல ராஹீ விஜய் க லால்
லால் ஏஹ் குலால்
தும் ஏஹ் சொச்ச லோ

ராங் கேசரி ஹோ யா
மரிடங் கேசரி ஹோ
யா கி கேசரி ஹோ டால்
தும் ஏஹ் சொச்ச லோ

ஜிஸ் கவி கி கல்பனா மெய்ன்
ஜின்டாகி ஹோ பிரேம் கீத்
யூஸ் கவி கோ ராஜ் தும் நகர் டூ

பீஜிடி மேசன் மெய்ன் ராஜ்
பியூல்ட்டி ரகோன் மெய்ன் ராஜ்
ஜோ ஆகி கி லாபட் க
தும் புகார் டூ

ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்
போலே மாஸ்டகோன் கே ஜிஹூன்ட்
ராஜ் ஜுங் கி கடி கி
தும் குஹார் டூ

ஆன் பான் ஷான் யா கி
ஜான் க ஹோ டான்
ராஜ் ஏக் தனுஷ் கே பான் பெ
உடையார் டூ

ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்

Aarambh Hai Prachand Lyrics Meaning in Tamil

LyricsMeaning/Translation
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்ஆரம்பம் கடுமையானது
போலே மாஸ்டகோன் கே ஜிஹூன்ட்என்றார்கள் ஒரு கூட்டம்
ராஜ் ஜுங் கி கடி கிஇன்றைய ஜங் கடிகாரம்
தும் குஹார் டூநீ மன்றாடு
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்ஆரம்பம் கடுமையானது
போலே மாஸ்டகோன் கே ஜிஹூன்ட்தலைகள் கொத்து என்றார்கள்
ராஜ் ஜுங் கி கடி கிஇன்றைய ஜங் கடிகாரம்
தும் குஹார் டூநீ மன்றாடு
ஆன் பான் ஷான் யா கிஆன் பான் ஷான் யா கி
ஜான் க ஹோ டான்உயிர் தானம்
ராஜ் ஏக் தனுஷ் கே பான் பெஇன்று ஒரு வில்லின் வில்
உடையார் டூபுறப்படு
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்ஆரம்பம் கடுமையானது
போலே மாஸ்டகோன் கே ஜிஹூன்ட்என்றார்கள் ஒரு கூட்டம்
ராஜ் ஜுங் கி கடி கிஇன்றைய ஜங் கடிகாரம்
தும் குஹார் டூநீ மன்றாடு
ஆன் பான் ஷான் யா கிஆன் பான் ஷான் யா கி
ஜான் க ஹோ டான்உயிர் தானம்
ராஜ் ஏக் தனுஷ் கே பான் பெஇன்று ஒரு வில்லின் வில்
உடையார் டூபுறப்படு
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்ஆரம்பம் கடுமையானது
மன்ன கரே சோ பிரான் டேநான் என்ன செய்தாலும் என் உயிரைக் கொடுப்பேன்.
ஜோ மன்ன கரே சோ பிரான் லேநான் என்ன செய்தாலும், என் உயிரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
வஹி டொஹ் ஏக் சர்வசக்திமான் ஹைஅவர் எல்லாம் வல்லவர்
மன்ன கரே சோ பிரான் டேநான் என்ன செய்தாலும் என் உயிரைக் கொடுப்பேன்.
ஜோ மன்ன கரே சோ பிரான் லேநான் என்ன செய்தாலும் என் உயிரை மாய்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
வஹி டொஹ் ஏக் சர்வசக்திமான் ஹைஅவர் எல்லாம் வல்லவர்
கிருஷ்ணா கி புகார் ஹைகிருஷ்ணனின் அழைப்பு
ஏஹ் பாகவத க சார் ஹைஇதுவே தெய்வீகத்தின் சாரம்
கி யுத்த் ஹாய் வீர் க பிரமாண ஹைபோர் வீரத்திற்கு சான்றாகும்
கௌரவ்வ் கி பீட் ஹோ யாகௌரவர்கள் கூட்டமாக இருக்கலாம் அல்லது
பாண்டவோ க நீட் ஹோபாண்டவர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்
ஜோ லைட் சக ஹையார் போராட முடியும்
ஒத்தி டொஹ் மஹான் ஹைஅவர் மிகவும் பெரியவர்
ஜீத் கி ஹவாஸ் நஹிவெற்றியின் மீது ஆசை இல்லை
கிசு பெ கோயி வாஷ் நஹியார் மீதும் கட்டுப்பாடு இல்லை
கிய ஜின்டாகி ஹைஎன்ன ஒரு வாழ்க்கை
தொக்கறேன் பெ மார் டூபுடைப்புகள் ஹிட்
மௌத் அன்ட் ஹை நஹிமரணம் முடிவல்ல
டொஹ் மௌத் சே பி கியூன் ட்ரெயின்அப்படியானால் மரண பயம் ஏன்?
ஏஹ் ஜாகே ஆஸ்மான் மெய்ன் டஹாட் டூவானில் கர்ஜனை செய்
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்ஆரம்பம் கடுமையானது
போலே மாஸ்டகோன் கே ஜிஹூன்ட்என்றார்கள் ஒரு கூட்டம்
ராஜ் ஜுங் கி கடி கிஇன்றைய ஜங் கடிகாரம்
தும் குஹார் டூநீ மன்றாடு
ஆன் பான் ஷான் யா கிஆன் பான் ஷான் யா கி
ஜான் க ஹோ டான்உயிர் தானம்
ராஜ் ஏக் தனுஷ் கே பான் பெஇன்று ஒரு வில்லின் வில்
உடையார் டூபுறப்படு
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்ஆரம்பம் கடுமையானது
ஹோ தயா க பாவ்ஆம் கருணை உணர்வு உள்ளது
யா கி சாதுர்ய க சுனாபஅல்லது துணிச்சலின் தேர்வு
யா கி ஹார் க ஒஹ் கஅப்அல்லது தோல்வியின் காயம்
தும் ஏஹ் சொச்ச லோநீ இதைப் பற்றி யோசி
ஹோ தயா க பாவ்ஆம் கருணை உணர்வு உள்ளது
யா கி சாதுர்ய க சுனாபஅல்லது துணிச்சலின் தேர்வு
யா கி ஹார் க ஒஹ் கஅப்அல்லது தோல்வியின் காயம்
தும் ஏஹ் சொச்ச லோநீ இதைப் பற்றி யோசி
யா கி பூரி பால் பரஅல்லது முழு வேகத்தில்
ஜல ராஹீ விஜய் க லால்வெற்றிச் சுடர் எரிகிறது
லால் ஏஹ் குலால்சிவப்பு இந்த குலால்
தும் ஏஹ் சொச்ச லோநீ இதைப் பற்றி யோசி
ராங் கேசரி ஹோ யாநிறம் காவி அல்லது
மரிடங் கேசரி ஹோமிருதங்கம் என்பது குங்குமப்பூ
யா கி கேசரி ஹோ டால்அல்லது காவி நீரா?
தும் ஏஹ் சொச்ச லோநீ இதைப் பற்றி யோசி
ஜிஸ் கவி கி கல்பனா மெய்ன்யாருடைய கற்பனையில் கவிஞர்
ஜின்டாகி ஹோ பிரேம் கீத்ஜிந்த்கி ஹோ பிரேம் பாடல்
யூஸ் கவி கோ ராஜ் தும் நகர் டூஇன்று அந்தக் கவிஞரை நிராகரிக்கிறீர்கள்
பீஜிடி மேசன் மெய்ன் ராஜ்இன்று ஈரமான கொத்தனார்
பியூல்ட்டி ரகோன் மெய்ன் ராஜ்இன்று மலர்ந்த நரம்புகளில்
ஜோ ஆகி கி லாபட் கசுடர் ஒன்று
தும் புகார் டூநீ காட்டிக்கொள்
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்ஆரம்பம் கடுமையானது
போலே மாஸ்டகோன் கே ஜிஹூன்ட்தலைகள் கொத்து என்றார்கள்
ராஜ் ஜுங் கி கடி கிஇன்றைய ஜங் கடிகாரம்
தும் குஹார் டூநீ மன்றாடு
ஆன் பான் ஷான் யா கிஆன் பான் ஷான் யா கி
ஜான் க ஹோ டான்உயிர் தானம்
ராஜ் ஏக் தனுஷ் கே பான் பெஇன்று ஒரு வில்லின் வில்
உடையார் டூபுறப்படு
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்ஆரம்பம் கடுமையானது
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்ஆரம்பம் கடுமையானது
ஆரம்பித் ஹை பிரசாந்த்ஆரம்பம் கடுமையானது

Summary

“ஆரம்ப் ஹை பிரசாந்த்” என்பது தனிநபர்கள் சவால்களை தைரியம், ஒற்றுமை மற்றும் நோக்கத்துடன் எதிர்கொள்ள ஊக்குவிக்கும் பாடல். இது தியாகம், வீரம் மற்றும் துன்பங்களை எதிர்கொண்டு வெற்றியைத் தேடும் உணர்வைக் கொண்டாடுகிறது.

Aarambh Hai Prachand Song Details

Song:Aarambh
Movie:Gulaal(2009)
Starring:Kay Kay Menon, Mahi Gill
Singer:Piyush Mishra
Lyrics:Piyush Mishra
Music:Piyush Mishra
Label:T-Series

Aarambh Hai Prachand Video Song

Who is the singer of Aarambh Hai Prachand Song ?

Who is the Writer of Aarambh Hai Prachand Song ?

Aarambh Hai Prachand Song is from which Movie ?

Gulaal(2009)

Who are the Cast in Aarambh Hai Prachand Song ?

Who gave the Music in Aarambh Hai Prachand Song ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top